Stichting “De Rotswoning”
Stichting “De Rotswoning”
Geulhemmerweg 30a te Berg en Terblijt
Telefoon 043-6040834 of 043-6041356
www.rotswoning.nl

Het Leven 7 juni 1930

De Stad Amsterdam 6 juni 1930

Katholieke Illustratie 10 september 1930

Katholieke Illustratie 4 juni 1930


De Prins 20 december 1930

Panorama Ons Zuiden 12 juni 1941

Op zaterdag 31 mei 1930 werd het Geulhem ruw opgeschrikt door een ongeval in een voormalige grotwoning waarbij door het omlaag storten van een deel van het plafond een dode viel te betreuren. Dit blijkt zich afgespeeld te hebben in één van de rotswoningen richting Geulhemmermolen. Een groep van zo’n 20 Haarlemse scholieren was in de ruimte aanwezig terwijl een van de jongens van het gezelschap uit nieuwsgierigheid met zijn puntige wandelstok in het gewelf peuterde. Plotseling werd hij bedolven onder neervallende rotsblokken. De ongelukkige scholier bleek op slag dood te zijn.


In het avondblad ‘Het Vaderland’ werd van dit tragische ongeval al op dezelfde dag melding gemaakt.


In ons Avondblad van gisteren hebben wij reeds melding gemaakt van het ongeluk, dat Zaterdagmorgen te Geulem heeft plaatsgehad. Wij vernemen nader, dat 73 leerlingen en 7 leeraren van de Rijkskweekschool te Haarlem een vierdaagsch bezoek aan Valkenburg hebben gebracht en tot besluit van de verschillende uitstapjes die werden ondernomen, werd gistermorgen een bezoek gebracht aan den Blokberg te Geulem, in welken verschillende rotswoningen zijn uitgehouwen, die thans evenwel niet meer in gebruik zijn.


Het gezelschap wandelde vroolijk zingend in den morgen naar Geulem en arriveerde daar omstreeks half elf. Via een in den rotswand uitgehouwen ladder werd geklommen naar de op ca. 4 Meter hoogte gelegen rotswoning, die niet meer is dan een groote rotsholte uitgehouwen in den rotswand.


Toen een gedeelte der leerlingen zich in de eerste woning bevond, raakte plotseling uit het dak een steen van ongeveer 3000 kilo los. De 17-jarige P.Visser uit Zandvoort werd door dezen steen op slag gedood. Verwond werd de 17-jarige J. Lieven uit Haarlem die een ernstige beenfractuur kreeg, welke vermoedelijk verlies van het been tengevolge zal hebben; de 14-jarige L. Beesma uit Haarlem, die een ernstige beenwonde kreeg en de 17-jarige Annie Jellema uit Haarlem, die een niet-ernstige been-fractuur kreeg. Het stoffelijk overschot van Visscher kon slechts met groote moeite onder den steen worden weggehaald. Het werd overgebracht naar het ziekenhuis te Heerlen.


In het boek In en om de Geulhemmergroeve is dit tragisch ongeluk uitgebreid beschreven. Hier is ook beschreven hoe als uitvloeisel van dit dodelijk ongeluk de afgraving van de rotswoningen in Geulhem tot stand is gekomen. Onderstaand ziet u krantenartikelen over dit ongeluk.