Stichting “De Rotswoning”
Geulhemmerweg 30a te Berg en Terblijt
Telefoon 043-6040834 of 043-6041356
www.rotswoning.nl
Stichting “De Rotswoning”
   Boek info / bestellen!      
   Algemeen                  Kerstmis                   Kapel                     Startpagina                Varia                      Oranje Galerij
   Geulhem vroeger
    Boek info / bestellen!

Het boek In en om de Geulhemmergroeve is het resultaat van jarenlange inventarisatie en uitgebreid archiefonderzoek. Onze schrijver John Knubben heeft met ondersteuning van velen een prachtig boekwerk gemaakt dat een verrijking voor de Limburgensia vormt.


Dit boek behandelt de geschiedenis van de Geulhemmergroeve te Berg en Terblijt in al haar facetten. In de archieven zijn documenten gevonden welke tot op heden nog niet elders gepubliceerd zijn. Met de hulp van een monnik van de Abdij Sint Benedictusberg te Mamelis zijn  unieke documenten uit het Latijn vertaald waardoor de geschiedenis van Geulhem een welkome aanvulling gekregen heeft.Verder is er aandacht voor de inwoners van Geulhem, de blokbrekers en opzichters die in de groeve gewerkt hebben, de belangrijke rol die de groeve speelde bij de opkomst van het toerisme in het Geuldal, de Geulhemmermolen, de geologische aspecten binnen de groeve, de paleontologie en de activiteiten van stichting De Rotswoning.


Het in samenwerking met Meesters Media te Maastricht ontworpen boek omvat circa 570 pagina’s en ongeveer 500 foto’s, oude ansichtkaarten en afbeeldingen van originele documenten maken het tot een uniek naslagwerk. Door de gemakkelijk leesbare schrijfstijl en de vele illustraties is het niet alleen een boek om te lezen maar ook een boek om te bekijken. Het is niet alleen voor liefhebbers van Limburgensia en streekbewoners zeer interessant, maar ook uitermate geschikt om als geschenk voor de komende feestdagen te geven.


De prijs bedraagt € 80,00 exclusief verzendkosten. Bespaar op uw verzendkosten en kom het boek afhalen. Ga naar bestellen boek om uw boek te bestellen en betalings gegevens te raadplegen. Voor nadere inlichtingen kunt u contact opnemen met onze secretaris Jean Conraads (tel. 06-42883527 na 18.00 uur).

Getoond wordt hoe de groeve eeuwenlang een centrale plaats innam in het dagelijks leven van de mensen in de omgeving. Besproken wordt: de mergelwinning die er gedurende meer dan 400 jaren heeft plaatsgevonden, de ondergrondse schuilkapel, de grotwoningen, de schuilgelegenheid die de groeve in oorlogstijd bood en de vele problemen die men in de negentiende en twintigste eeuw bij de exploitatie van de groeve ondervond. Bijzondere aandacht in woord en beeld wordt geschonken aan de talloze inscripties, tekeningen en opschriften die op de wanden getuigen van wat er in de volksziel omging en daarmee een erkend archeologisch monument vormen.  De invloed van de kerk op de ontwikkeling en het beheer van de groeve heeft zijn weerspiegeling in het boek gekregen.

Hoofdstukken boek Bestellen boek Voorbeeld pagina´s Levering boek

Hoofdstukken boek

Bestellen boek

Voorbeeld pagina’s

Levering boek

Klik op onderstaand foto´s voor uw menukeuze

Recensies pers

Recensies pers